Naar een Lerende Organisatie 3.0

Unido verzorgt behoefteanalyse, ontwerp en realisatie van leertrajecten. Met ons brede aanbod van opleidingsdiensten ontwikkelt uw organisatie zich duurzaam in de richting van uw (gewijzigde) organisatiedoelstellingen.

Wij leren mensen in beweging te komen en regie te nemen over hun ontwikkeling. Zij leren nieuwe richtingen te verkennen, fouten te maken en daarvan te leren.

Het resultaat: een Lerende Organisatie 3.0. Uw organisatie realiseert haar ambities in een steeds veranderende wereld.

Wetenschappelijke onderbouwing
Brochure

Opleidingsbureau zonder opleidingen

Een leertraject waar wij in geloven is niets meer dan het overbruggen van het verschil tussen wat je nu doet en wat je wilt doen, maar nog niet kan. Iedereen heeft zijn of haar eigen unieke ervaring en leervoorkeur. Daarom is elk leertraject uniek en al ons aanbod maatwerk. Daarom is Unido een opleidingsbureau zonder vast opleidingsaanbod.

Hoe werkt dat: een opleidingsbureau zonder opleidingen?

Focus op persoonlijk leiderschap

Voor ons is de kern van persoonlijk leiderschap dat je regie hebt over je leven en je ontwikkeling. Onmisbaar daarbij is dat je weet wie je bent en waar je voor staat. Wij dagen mensen uit nieuwe richtingen te verkennen en wij ondersteunen hen als ze een onbekende weg inslaan. Ze gaan inzien dat er altijd een richting is die je op een hoger plan brengt. Mensen aan wie wij ons verbinden gaan ervaren dat je jezelf blijft, juist door te veranderen.

Meer weten?

Maximale integratie van leren en werken

Onderzoek heeft uitgewezen dat het gedrag van mensen in organisaties sterk wordt bepaald door gezamenlijke, ingesleten patronen. Daarom hebben traditionele opleidingsvormen weinig duurzaam effect. Na zo’n cursus of training kom je terug in de ongewijzigde context. Je voegt je weer naar hoe het altijd al ging. Daardoor verandert er weinig.

Voor ons zijn opleiden en gedragsverandering op de werkvloer twee kanten van dezelfde medaille. Wij realiseren verandering op de werkvloer. Daarom staat in alles wat wij doen de integratie van leren en werken centraal. Wij zijn pas klaar als iemand aan wie wij ons verbinden z’n gedrag op de werkvloer daadwerkelijk heeft veranderd.

Download whitepaper werkplekleren

Ervaar onze duurzame aanpak!

Wat gaan mensen ervaren als ze een opleiding of training bij Unido volgen?  Nou, best veel. Wij stellen veel vragen, soms erg lastige, misschien zelfs impertinente vragen. Wij willen mensen namelijk in beweging brengen. We willen altijd weten wat er aan de hand is, voordat wij samen gaan bedenken welke ontwikkeling nodig is. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden, dat is onze overtuiging.

We zijn door de wol geverfd. We kennen de do’s en don’ts van integraal verbeteren. We zijn te oud om kunstjes te doen, we doen dus niet aan ‘face validity’ en ‘hit-and-run’ acties. We hebben zelf ondervonden hoe lastig het kan zijn om in beweging te moeten komen maar ook welke energie het weer oplevert.

Verandering geeft energie. Voor sommigen misschien meteen, zonder dat er concreet zicht is op iets nieuws. Voor anderen komt die energie pas als ze hebben leren omgaan met de angst die verandering met zich meebrengt.

Wanneer zijn wij tevreden? Als mensen de regie hebben genomen over hun persoonlijke ontwikkeling, daardoor flexibeler zijn geworden en door goede samenwerking de organisatie versterken.

Wij komen graag met u kennismaken!