Behoefteanalyse

Stap 1

De behoefteanalyse van Unido vormt de start van een opleidingstraject. De behoefteanalyse maakt de noodzaak voor individuele ontwikkeling concreet zichtbaar. Concreter dan medewerkers en hun leidinggevenden gewend zijn. In de eerste stap analyseren wij het huidige, concrete en alledaagse gedrag. Het kan gaan om het gedrag van verzorgenden tijdens hun hulp aan dementerende bejaarden, om verkopers tijdens klantcontact, of om het coachingsgedrag door leidinggevenden. Het kan gaan om de praktische beheersing van vreemde talen in woord en geschrift of gedrag van teamleden tijdens teamvergaderingen.

Stap 2

In de tweede stap van de behoefteanalyse maken wij de gewenste situatie concreet. Dit is innovatiever dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Niet zelden blijkt dat initiatiefnemers van veranderingen hun voorstellen nog niet hebben doorvertaald naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Onze aanpak ‘dwingt’ de organisatie na te denken over wat de gewenste situatie echt is. Als wij daarmee bezig zijn, blijkt vaak dat er verschillen zijn en misverstanden. Wij zorgen er niet alleen voor dat de gewenste situatie concreter wordt, maar in dat proces brengen wij mensen ook op één lijn. Zo ontstaat focus op wat echt belangrijk is.

Stap 3

Wij werken de behoefteanalyse uit in een analyserapport. Dit beschrijft op hoofdlijnen hoe de organisatie individuele medewerkers kan faciliteren om het gewenste gedrag duurzaam te ontwikkelen. Wij hanteren daarbij twee uitgangspunten: zoveel mogelijk maatwerk voor iedere betrokkene en het stimuleren van zelfregie. Dit rapport vormt het startpunt om het leertraject verder te ontwerpen.

Lees hier hoe Unido leertrajecten ontwerpt

Ons analyseaanbod

Wij hebben diverse analysediensten ontwikkeld die afzonderlijk en in samenhang kunnen worden ingezet als startpunt voor duurzame, werkelijke innovatie.

Doorpraten?