De eerste 100 dagen

 

Zekerheid dat uw investering gaat renderen

De eerste 100 dagen van een nieuwe medewerker zijn best spannend. Voor de nieuwe medewerker, maar zeker ook u als werkgever. U wilt zo veel mogelijk zekerheid dat uw investering in werving & selectie gaat renderen.

Het zou misschien mooi zijn als uw organisatie voor de functie een gedegen inwerkprogramma heeft klaarliggen, maar daar moet je veel voor optuigen. Dat is voor deze functie niet haalbaar.

100 dagen

Daarom pakt Unido dit voor u op. Wij zorgen ervoor dat uw nieuwe medewerker snel ingewerkt raakt. Dit doen we door samen met u én de nieuwe medewerker leerdoelen te formuleren en door de nieuwe medewerker gedurende maximaal 100 dagen te begeleiden.

Tijdens dit intensieve en gecomprimeerde begeleidingtraject, kort voor het aflopen van de proeftijd, geven wij een advies over de verwachting of de medewerker de leerdoelen zal realiseren en of de nieuwe medewerker al dan niet ‘leerbaar’ is.

Hoe ziet een 100 dagen inwerkprogramma eruit?

 1. Kennismaken en opdrachtdefinitie;
 2. Doornemen functiedocumenten en andere relevante documenten (bijvoorbeeld w&s profielen);
 3. Intakegesprek;
 4. Opstellen leerdoelen en werkplekopdrachten;
 5. 1 uur begeleiding per week, online;
 6. Tussenevaluatie einde proeftijd op basis van leerdoelen en werkplekopdrachten;
 7. Afronding begeleidingstraject en overdracht dossier.

Investering

 • Vaste prijs op basis van 6 werkplekopdrachten: € 4.750,-;
 • Bureaukosten: 7% van de opdrachtsom;
 • Reiskosten € 0,41/km;
 • Kosten zijn excl. btw;
 • Als scholingskosten aftrekbaar.