Het moet beter!

 

Het komt voor dat uw organisatie niet tevreden is over het functioneren van een medewerker. De direct leidinggevende heeft dit in een aantal beoordelingsgesprekken duidelijk gemaakt. De organisatie heeft vooralsnog besloten in de medewerker investeren, en stelt zich daarbij een paar vragen:

  • Hoe doe je dat effectief?
  • Is de investering de moeite waard?
  • Wat te doen als de medewerker niet gemotiveerd is?
  • Kan de direct leidinggevende voldoende tijd vrijmaken?
  • Heeft de HR-afdeling voldoende expertise?

Unido kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen en kan de daadwerkelijke uitvoering namens u ter hand nemen.

De begeleiding van een medewerker bestaat uit twee fases die erop gericht zijn dat de medewerker het motief bij zichzelf vindt om te gaan leren en regie gaat nemen op zijn ontwikkelingsproces.

Fase 1

In het begin van een verbetertraject kan een medewerker de beoordelingen afwijzen en in verzet zijn.

De begeleiding van de opleidingsadviseur van Unido is erop gericht dat de medewerker het motief bij zichzelf vindt om te gaan leren en regie gaat nemen op zijn ontwikkelingsproces.
Hiervoor is nodig dat de medewerker kritisch naar zichzelf en zijn functioneren leert kijken.

Indien nodig helpt de opleidingsadviseur de organisatie bij het concretiseren van het gewenste gedrag.

De opleidingsadviseur van Unido coacht de medewerker in dit stadium bij het vinden en accepteren van de ‘delta’; het verschil tussen het gedrag dat hij vertoont en het gedrag dat hij moeten gaan vertonen. Pas als dit inzicht is ontstaan gaan we verder.
De opleidingsadviseur zal adviseren om het traject te stoppen als dit inzicht niet (voldoende) ontstaat.

Fase 2

De opleidingsadviseur coacht de medewerker om leerdoelen te formuleren en een plan te maken, met opdrachten om deze leerdoelen te realiseren. Centraal in dit plan staan leertaken die zijn geïntegreerd in de reguliere werkzaamheden.

Daarna gaat de medewerker aan de slag, daarbij gecoacht door de opleidingsadviseur. Als de medewerker vindt dat hij voldoende leerresultaten heeft geboekt, vraagt hij een nieuwe beoordeling aan. De opleidingsadviseur coacht de medewerker bij het bepalen van het juiste moment voor de nieuwe beoordeling (van de opdrachten).

Tijdens het begeleidingstraject, in ieder geval kort vóór het aflopen van de overeengekomen periode- geven wij een advies over de verwachting of de medewerker de leerdoelen zal realiseren en of de medewerker al dan niet ‘verder leerbaar’ is.

Investering

Fase 1 heeft een vast tarief. Het tarief voor Fase 2 is afhankelijk van de grootte van het probleem en de tijd die de organisatie bereid is om in de medewerker te investeren.

Wij doen u een voorstel op basis van een goedgekeurd leerplan.

  • Tarief fase 1: € 1.395,-.
  • Bureaukosten: 7% van de opdrachtsom
  • Reiskosten € 0,41/km
  • Kosten zijn excl. btw
  • Als scholingskosten aftrekbaar.