Onderzoekend Leiderschap

Geen schot in het duister a.u.b.!

Jij bent een leider die de juiste koers voor de organisatie wil uitzetten. Een mooie taak natuurlijk. Echter, als deze taak weinig meer is dan het op gevoel lossen van een schot in het duister, dan loop je grote risico’s. Als je die wilt beperken, dan zul je onderzoek moeten doen. Niet één keer bij de formulering van visie en/of missie, maar cyclisch. De markt verandert immers voortdurend, de samenleving stelt telkens andere eisen en klanten/cliënten hebben steeds andere behoeftes.
Hoe doe je dat eigenlijk, onderzoeken? Je hebt misschien het beeld van een wereldvreemde onderzoeker opgesloten in een klein kamertje en gebogen over dikke boeken. Zoiets wil je niet. Aan de andere kant, het onderzoek maar overslaan of uitbesteden aan (te dure) onderzoeksbureaus, dat wil je ook niet. Maar wat dan wel?

Niet ingewikkeld

Leren om als leidinggevende zélf onderzoek te doen t.b.v. visieontwikkeling is minder vreemd dan op het eerste gezicht misschien lijkt. Onderzoek hoeft niet ingewikkeld te zijn en veel tijd te kosten. Met praktijkonderzoek is relatief eenvoudig direct bruikbare informatie te verzamelen die nuttig is voor een visietraject. Je zit zelf aan de knoppen. Je bepaalt zelf wanneer je genoeg weet om een besluit te nemen over de koers van de organisatie.
De opleidingsadviseurs van Unido zijn gespecialiseerd in de inrichting en begeleiding van individuele trajecten om onderzoek te leren doen. De gehanteerde aanpak is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten over leren in organisaties. Aan de basis van onze aanpak ligt de gedachte dat je onderzoekvaardigheden aanleert door het gewoon maar te gaan doen.

Concreet

Een leertraject onderzoekend leiderschap heeft de volgende stappen:

1. Kennismaking en opdrachtdefinitie.
2. Assessment onderzoekvaardigheden
3. Coaching bij opstelling leerplan, Specifiek maken van leermiddelen
4. Uitvoering leerplan, 1 uur begeleiding per week vanuit Unido, online
5. Terugkoppeling over haalbaarheid leerdoelen
6. Afronding begeleidingstraject.

Investering

Het tarief is afhankelijk van het verschil tussen wat je al doet én wat je wilt kunnen doen. Wij doen je een voorstel op basis van een uitgewerkt leerplan.
Tot dat moment hanteren we een uurtarief van € 165,-/uur.

  • Reiskosten € 0,41/km
  • Kosten zijn excl. btw
  • Als scholingskosten aftrekbaar