Ontwerp

Grip op informeel leren

Unido ontwerpt wat wel eens informeel leren wordt genoemd. Maar informeel leren is voor ons wat anders dan het werkplekleren dat min of minder toevallig plaatsvindt en zich aan de invloed van de organisatie onttrekt.

De leertrajecten van Unido zijn ontworpen vanuit de (verander-) doelstellingen van de organisatie. Tevens sluiten ze aan op het dagelijkse werk van de medewerkers. Je geeft als organisatie dus sturing aan het leren van medewerkers op de werkplek.

Centraal staan leertaken die deelnemers tijdens hun dagelijkse werk uitvoeren. Daaromheen ontwikkelen we assessments, workshops, kennissessies, trainingen, en vele andere leermiddelen.

Een ontwerp van Unido heeft altijd de volgende kenmerken:

  • flexibel én gestructureerd
  • regie vanuit de organisatie én vanuit de medewerker
  • leren door te doen
  • gezamenlijk én persoonlijk

Verbeteren

Behalve leertrajecten ontwikkelt Unido ook andere diensten die een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling in organisaties. Voorbeelden hiervan zijn:

  • individuele plannen voor performanceverbetering, met name in situaties waarin een medewerker onvoldoende functioneert;
  • plan voor de verbetering van het opleidingsrendement;
  • het (her)ontwerpen van functiebeschrijvingen.

Leermiddelen ontwikkelen

Unido is gespecialiseerd in het bij elkaar brengen en integreren van allerhande leermiddelen binnen één overkoepelend ontwerp van leertrajecten. Zelf ontwikkelen wij de belangrijkste onderdelen: eindtermen, assessments, intervisievormen en diverse vormen van coaching, waaronder cognitieve therapie.

Andere leermiddelen kopen we in, waarbij wij zoveel mogelijk gebruik maken van opleidings- en trainings-bureaus waarmee uw organisatie al samenwerkt.

Als alle leermiddelen geïntegreerd beschikbaar zijn, kan Unido de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering.

Lees hoe Unido de realisatie ondersteunt

Ons ontwerpaanbod

Wij hebben diverse ontwerpdiensten die afzonderlijk en in samenhang kunnen worden ingezet om uw organisatiedoelstelling daadwerkelijk te concretiseren in duurzame verbetering op de werkvloer.

Meer weten?